Sture Allén

Sture Allén, narozený v roce 1928 ve švédském Götheborgu, je od roku 1986 Stálým sekretářem Švédské akademie. Vydal více než dvacet knih a na sto padesát pojednání, především o skandinávské filologii a matematické a strojové lingvistice. Je členem mnoha švédských i mezinárodních lingvistických a literárních spolků, akademií a nadací, včetně Nobelovy nadace. Profesor Allén obdržel řadu vyznamenání, mimo jiné i Královské vyznamenání dvanáctého řádu se stuhou Řádu serafínského za výjimečný vědecký a kulturní přínos (1987), Cenu Chestera Carlsona za výzkum (1988) a stal se Rytířem finského Řádu Bílé růže (1994). Sture Allén žije ve Stockholmu.