„Nobelova cena“

Sture Allén, Ingmar Karlsson a Per Olov Enquist

Ačkoli není církví Božího hrobu, je švédská Akademie zmítána plamennými diskusemi od chvíle, kdy udělila v roce 1901 první Nobelovu cenu za literaturu.

„Každý rok je švédská Akademie postavena před úkol vyjádřit podstatu autorova literárního díla v jediné větě o rozsahu dvou řádek“ v recenzi, která autora sice potěší, ale zato pobouří, nebo přinejmenším zmate, celý literární svět.

Alfred Nobel stanovil, že cena za literaturu má být udělena autorovi, který „vytvořil nejpozoruhodnější ideálně zaměřené dílo“. Skutečnost je taková, že dějiny Nobelovy ceny za literaturu jsou sérií pokusů „této vágní podmínce vyhovět“.

Protože vynikající spisovatel Per Olov Enquist nepatří k těm několika vyvoleným, kteří podle švédské Akademie tuto podmínku splňují, není v současné době vázán mlčenlivostí.